Titeln "konstnär"

Ofta får jag frågan från barn  -När blev du konstnär ? Den är ganska svår att förklara. Eftersom titeln inte är självklar, inte enligt mig i alla…


Kvalité på slutresultat

Eller hur man skiljer på genomarbetade verk och snabba lösningar Jag har nu hittat South Dalacarlia HC s elaka dalahäst som de tryckte på sina…


Ibland är det svårt att komma igång

Att hitta inspiration och starta upp igen. Jag sitter nu i ateljén. En väldigt intensiv period har avslutats och jag blev lite sjuk efteråt, men jag…